Open Beta

Chính thức Open Beta vào lúc 20:00PM ngày 3/9/2020.

Thông tin cho Open Beta:

Kênh 1 Non PK (không xuất hiện Boss)
Exp: x200 (Có x2 thứ 7 và chủ nhật)
Ki, TT: x200
Drop: x50%
Gold: x25


Kênh 2 PK (có Boss)
Exp: x250 (Có x2 thứ 7 và chủ nhật)
Ki, TT: x250
Drop: x70%
Gold: x25
Server bảo trì từ 0:00 sáng ngày 2/9/2020.
Reset toàn bộ dữ liệu, chỉ giữ lại Account. Thông tin Open Beta như sau:
Đây là phiên bản Open Beta, nếu các bạn chưa hiểu nghĩa của Open Beta là gì thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn hình dung. Đầu tiên nó có thể coi là 1 bản Open Chính Thức nhưng chỉ là 50% (vì sao lại gọi Open Beta lại là 50%) Bởi vì nếu đã có chữ thử nghiệm (beta) thì chắc chắn nó là phiên bản thử nghiệm. nhưng vì có chữ Open nên nó cũng chiếm 50% của Open Chính thức. Vậy nên nó sẽ là như sau: Ở phiên bản lần này nếu không có lỗi gì quá nghiêm trọng thì sẽ lấy đó làm bản Chính thức. Còn nếu nó lỗi k thế khắc phục thì bắt buộc phải tiến đến Open Chính Thức là vậy...
Quyết định này là quyết định cuối cùng từ BQT

Update...