Tổng Hợp Lệnh Trong Game

Các lệnh Cần Chú Ý : Có Tiêu Hao CASH

Lệnh Chức Năng
!doigioitinh Dùng để đổi nam sang nữ, hoặc nữ sang nam
!doitheluc Dùng để đổi chính sang tà, hoặc tà sang chính
!vanmay Rút thăm được buff ngẫu nhiên trong 15 phút
!truysat [tên nhân vật] Di chuyển đến kẻ địch
!vuottu Dùng để rửa tội khi vào tù, được thả ra ngay
!chuyendoitrangbi Đặt Trang Bị cần chuyển đổi vào ô đầu tiền trong túi đồ, sau đó nhấn lệnh . Chuyển đổi trang bị thường sang trang bị diệu yến, và ngược lại. Tiêu Hao 1uc GOLD

Các lệnh không có thông báo trong GAME

Lệnh Chức Năng
!chuyendoitrangbi Dùng chuyển đổi trang bị diệu yến sang đồ thường và ngược lại
!xoatuiphu Dùng xóa vật phẩm trong túi thời phong
!thangchuc Dùng để thăng chức level 10
!tctp Dùng để thăng chức level 35 tà phái
!tccp Dùng để thăng chức level 35 chinh phái
/leavehouse Rời môn phái (Bang Phái)
/expelhouse [tên thành viên] Trục xuất thành viên ra khỏi môn phái - Dành cho người có Chức Vụ
/reghouse Chức năng đăng ký logo cho Bang Phái ingame
/appointmaster [tên thành viên] Nhường lại chức vụ Bang Chủ
/joinhouse [tên nhân vật] Mời nhân vật vào Bang từ xa
!lyhon Hủy kết hôn, sẽ bị mất skill kết hôn