UP TO 130

Để bắt đầu cho cuộc thi đua cấp độ mới, và chào đón member mới
Thăng cấp 130 để bắt đầu đua top level mới
Khi bắt đầu Đua TOP lần 2, sẽ được bán tại WEBSHOP
Điều Kiện : đẳng cấp 35, tham gia thế lực, level < 130


UP TO 130 (Thiên)(Trang Bị Và Vũ Khí Có Thời Hạn 5 ngày)
- Thăng Đến Cấp 130 (hoặc = TOP1 LEVEL *Chỉ ngày đầu ra mắt)
- Vũ Khí 130 +10
- Trang Bị 130 +10
- 80.000 Điểm Võ Huân
- 12 Chí Tôn Hỏa Dương
- Long Lân Thần Đan(12)
- Kim Long Chỉ Thêu 7 Ngày
- 200 Vé Hiệp Khách
- 10 Triệu Điểm Kĩ Năng
- 2.0000.0000 GOLD


UP TO 130 (Địa)(Trang Bị Và Vũ Khí Có Thời Hạn 5 ngày)
- Thăng Đến Cấp 130 (hoặc = TOP1 LEVEL *Chỉ ngày đầu ra mắt)
- Vũ Khí 110 +10
- Trang Bị 110 +10
- Kim Long Chỉ Thêu 7 Ngày
- 200 Vé Hiệp Khách
- 10 Triệu Điểm Kĩ Năng
- 2.0000.0000 GOLD