Bảng Xếp Hạng Cấp Độ
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Võ huân
T.sinh
ONLINE
1
 2OngTien2 
 Tử Hào 
 133 
 LechLaLiem 
 Tà 
 65,163 
 0 
  
2
 3NgonNen 
 Tử Hào 
 133 
  
 Tà 
 31,900 
 0 
  
3
 Hector 
 Tử Hào 
 133 
  
 Chính 
 44,640 
 0 
  
4
 1tinhyeu1 
 Tử Hào 
 133 
  
 Tà 
 35,896 
 0 
  
5
 Leonidas 
 Tử Hào 
 133 
  
 Chính 
 36,370 
 0 
  
6
 Ga2017 
 Đại Phu 
 133 
 HacPhongBang 
 Tà 
 38,330 
 0 
  
7
 Perseus 
 Tử Hào 
 133 
  
 Chính 
 36,095 
 0 
  
8
 8Plus 
 Thích Khách 
 133 
 YulgangFree 
 Chính 
 110,479 
 0 
  
9
 MeGa1993 
 Thích Khách 
 133 
  
 Tà 
 45,428 
 0 
  
10
 zBoDe1991 
 Tử Hào 
 133 
 HacPhongBang 
 Tà 
 38,450 
 0 
  
11
 zGa2017 
 Tử Hào 
 133 
 HacPhongBang 
 Tà 
 38,460 
 0 
  
12
 zNgocQuyenz 
 Tử Hào 
 133 
 LechLaLiem 
 Tà 
 90,687 
 0 
  
13
 WayneRooney 
 Tử Hào 
 133 
 YulgangFree 
 Chính 
 29,990 
 0 
  
14
 zSucSinhz 
 Tử Hào 
 133 
 LechLaLiem 
 Tà 
 81,473 
 0 
  
15
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 92,538 
 0 
  
16
 CaveSpeed 
 Đại Phu 
 132 
  
 Chính 
 34,155 
 0 
  
17
 SShutdow 
 Tử Hào 
 132 
  
 Chính 
 33,085 
 0 
  
18
 SSWinDows 
 Tử Hào 
 132 
  
 Chính 
 32,910 
 0 
  
19
 AutoPKz 
 Tử Hào 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 52,148 
 0 
  
20
 LyLi 
 Đại Phu 
 132 
  
 Tà 
 44,218 
 0 
  
21
 SSynYo 
 Tử Hào 
 132 
  
 Tà 
 33,790 
 0 
  
22
 SwordArtOnline 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 Murderous 
 Tà 
 58,545 
 0 
  
23
 JuFuHo 
 Đao Khách 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 110,945 
 0 
  
24
 SoSxCorona 
 Tử Hào 
 132 
 YulgangFree 
 Chính 
 33,070 
 0 
  
25
 zMafia 
 Tử Hào 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 363 
 0 
  
26
 ChickSongPhe 
 Tử Hào 
 132 
 YulgangFree 
 Chính 
 34,075 
 0 
  
27
 BanVaoChym 
 Cung Thủ 
 132 
 KhongUongSua 
 Chính 
 95,199 
 0 
  
28
 VipPK 
 Cầm Sư 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 65,952 
 0 
  
29
 zSatSinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 53,052 
 0 
  
30
 VitaminA 
 Đao Khách 
 132 
 HUYNHDE 
 Chính 
 36,130 
 0 
  
31
 VitaminB 
 Cung Thủ 
 132 
 HUYNHDE 
 Chính 
 46,915 
 0 
  
32
 YG02 
 Đại Phu 
 132 
 YulgangFree 
 Chính 
 43,719 
 0 
  
33
 ZhaoYunIVII 
 Tử Hào 
 132 
  
 Tà 
 33,570 
 0 
  
34
 DamDamCoNuong 
 Đại Phu 
 132 
 HUYNHDE 
 Chính 
 48,354 
 0 
  
35
 xClicker 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 200,315 
 0 
  
36
 LongPhiThien 
 Kiếm Khách 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 35,685 
 0 
  
37
 MyNhan 
 Cung Thủ 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 55,170 
 0 
  
38
 KhocVoLe 
 Đao Khách 
 132 
  
 Tà 
 35,755 
 0 
  
39
 TaiBui 
 Đao Khách 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 33,395 
 0 
  
40
 YG04 
 Tử Hào 
 132 
 YulgangFree 
 Chính 
 46,304 
 0 
  
41
 ThienVanKiem 
 Kiếm Khách 
 132 
 HUYNHDE 
 Chính 
 56,523 
 0 
  
42
 BeDep 
 Đại Phu 
 132 
  
 Tà 
 33,665 
 0 
  
43
 YG01 
 Kiếm Khách 
 132 
 LechLaLiem 
 Chính 
 89,730 
 0 
  
44
 AnhHungRom 
 Tử Hào 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 33,370 
 0 
  
45
 KaTaKuRi 
 Tử Hào 
 132 
 HUYNHDE 
 Chính 
 59,369 
 0 
  
46
 Achilles 
 Tử Hào 
 132 
 YulgangFree 
 Chính 
 26,600 
 0 
  
47
 HanBaoQuanNu 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 LechLaLiem 
 Tà 
 73,342 
 0 
  
48
 MinZj 
 Kiếm Khách 
 131 
 Killer 
 Chính 
 47,572 
 0 
  
49
 Hero 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 HUYNHDE 
 Chính 
 61,905 
 0 
  
50
 YG03 
 Thương Hào 
 131 
 LechLaLiem 
 Tà 
 53,161 
 0 
  

Trang 0 của 61 | 0 1 2 |